برای اتصال به دروازه پرداخت گرند پی از طریق Api وب سرویس و متد nusoap از کدهای زیر استفاده نمایید.در صورت بروز هرگونه مشکل از بخش پشتیبانی فنی اقدام فرمایید.دقت فرمایید برای استفاده از این کدها باید کتابخانه nusoap و همچنین فایل GrandPayFunctions.php را از انتهای همین صفحه دانلود نمایید.

<?php
require_once 'GrandPayFunctions.php';
use grandpay\grandpay;
$gp = new grandpay();
require_once "nusoap.php";
$client = new nusoap_client("https://grandpay.ir/payment/services/getway.php");
$result = $client->call('Authentication', array(
'CreateSession' => json_encode(
array(
'userName' => 'amir',
'terminalId' => 1481206029,
'terminalNumber' => 1,//شماره حساب
'userPassword' => 'your password',
'orderId' => 1000, //شماره مرجع
'amount' => 1000, //واحد پولی به ریال
'Description' => 'tozihat pardakht',
'Mobile' => '09........',
'Email' => 'info@grandpay.ir',
'callBackUrl' => 'http://yoursite.com/callback.php',
)
)
));
if (!is_numeric($result)) {
$res = explode(',', $result);
if ($res[0] == 1)
$gp->connect($res[3], $res[2]);
} else
echo 'Error: ' . $result;

همچنین برای تایید پرداخت انجام شده در زمان بازگشت از بانک می توانید از کدهای زیر استفاده نمایید :

<?php
require_once "lib/nusoap.php";
$client = new nusoap_client("https://grandpay.ir/payment/services/gateway.php");
$get = $_GET;
$post = $_POST;
if ($post['ResCode'] != 0)
echo '<p>خطایی رخ داده است</p>';
if ($post['ResCode'] == 17)
echo '<p>تراکنش به درخواست شما لغو شد.</p>';
if ($post['ResCode'] == 0) {
$result = $client->call("VerifyPay", array(
'CreateSession' => json_encode(
array(
'userName' => 'amir....',
'terminalId' => 1481206029,
'terminalNumber' => 1,
'userPassword' => 'BrqYM.....',
'orderId' => 1000, //شماره مرجع
'amount' => 1000, //واحد پولی به ریال
'Description' => 'tozihat pardakht....',
'Mobile' => '09.........',
'Email' => 'info@grandpay.ir',
'callBackUrl' => 'http://yoursite.com/callback.php',
)
),
'POST' => json_encode($post),
'GET' => json_encode($get)
));
var_dump($result);
$res = explode(',', $result);
if ($res[0] == 1) {
//update your db
echo '<p>شماره پیگیری :</p>' . $res['1'];
} else {
//get error number and show message
}
}else    var_dump ($_POST);

دانلود فایل GrandPayFunctions.zip

دانلود کتابخانه nusoap

در تماس باشید

برای ارتباط با مدیران وب سایت گرند پی و یا دریافت پشتیبانی نرم افزاری و ... میتوانید از طریق فرم زیر نظرات و سوالات خود را مطرح نمایید.همچنین در صورت نیاز به پاسخ سریعتر میتوانید از روش های مراجعه حضوری و یا تلفنی استفاده نمایید.